Day: March 30, 2021

รับสมัครพนักงาน

4 Skill ที่เราควรมี ในการทำงาน Work From Home4 Skill ที่เราควรมี ในการทำงาน Work From Home

ในการทำงานนั้นปัจจุบันนั้นจะค่อนข้างที่จะ เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากนะครับ เพราะด้วยการมาของไวรัสโควิด 19 นั้นทำให้การทำงานนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับ จนปัจจุบันนั้นจะมีการทำงาน Work From Home เกิดขึ้น ในการทำงานที่บ้านของเราเอง ซึ่งบางทีนั้นเราจะเห็นได้ว่ามีการรับสมัครพนักงาน โดยให้พนักงาน ทำงานอยุ๋บ้านด้วยก็มีนะครับ ดังนั้นในบทความนี้สำหรับคนที่กำลังจะทำงานอยู่บ้านนั้นเรามาลองดูทักษะที่จำเป็นอย่างมากในทำงานแบบ Work From Home กันดีกว่านะครับ ว่าในการทำงานแบบ Work From Home นั้นมีหลากหลายทักษะที่จะต้อง ใช้มากกว่าในการทำงานแบบปกตินะครับ  และ เราจะต้องใช้ Skill แบบไหน กันบ้าง ?   ทักษะการบริหารเวลา   อย่างแรกเลยที่สำคัญที่หลายคนนั้นควรจะไม่ควรมองข้ามในการมีทักษะ การบริหารเวลานะครับ เพราะว่าการบริหารเวลานั้นค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะครับ เพราะแน่นอนว่าเรานั้นการทำงานของเรานั้น มีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะต้องบริหารเวลาของเราเอง ไม่มีใครมาคอยบังคับ ดังนั้นเราจะต้องบริหารเวลา ของเราเองเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จนะครับ