Day: May 6, 2021

คอนกรีตผสมเสร็จ

เรื่องของปูนที่เราจะต้องรู้ก่อนใช้งานจริงเรื่องของปูนที่เราจะต้องรู้ก่อนใช้งานจริง

ในงานก่อสร้างนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่เป็นวัสดุในการก่อสร้างนั้น “คอนกรีต” นั้นค่อนข้างจะเป็นวัสดุที่สำคัญอย่างมาก และเชื่อว่าหลายคนนั้นที่จะมีการใช้งานคอนกรีตนั้น อาจจะยังมีเรื่องที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึง  เรื่องของปูนที่เราจะต้องรู้ก่อนใช้งานจริง  เพื่อจะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะใช้คอนกรีตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   สูตรในการผสมปูน   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “สูตรผสม” ในการใช้คอนกรีตนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ และ จะต้องใส่ใจด้วยนะครับเพราะว่าในการผสมปูน หรือ คอนกรีตแต่ละครั้งนั้นการที่เรานั้นไม่รู้สูตรนั้นก็จะทำให้งานก่อสร้างของเรานั้นไม่เป็นไปได้ช้า และ ทำให้งานก่อสร้างของเรานั้นเสียงบประมาณโดยใช้เหตุ ดังนั้นสูตรในการผสมปูนนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องหาความรู้ไว้ก่อนนะครับ   เส้นทางในการขนส่งปูน   อีกข้อที่เราไม่ควรมองข้ามเลยนั้นคือในเรื่องของ “เส้นทางในการขนส่ง” ของการขนส่งปูนนะครับ เพราะว่าในการขนส่งปูนนั้นเราจะต้องเตรียมเส้นทางให้ดี เพื่อที่จะทำให้รถขนส่งปูนที่เราสั่งมานั้นเข้าถึงได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับ ซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกใช้การเลือกคอนกรีตผสมเสร็จ ราคา คิว ละ ที่แตกต่างกัน หรือ เลือกคอนกรีตแบบผสมมือเองแน่นอนว่าราก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน  แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากให้งานขนส่งของเราเป็นไปไปด้วยความราบรื่นการเตรียมเส้นทางนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับ